Reklamacje

W trosce o najwyższą jakość usług informujemy o możliwości złożenia reklamacji bezpośrednio poprzez adres email reklamacje@sarens.pl

W treści wiadomości prosimy zawrzeć takie informacje jak:

-Nazwa Klienta,

-Imię i nazwisko zgłaszającego reklamację,

-Numer projektu,

-Lokalizacja projektu,

-Dane kontaktowe.

Te dane pozwolą nam szybciej rozpocząć proces rozpatrywania reklamacji.