Zintegrowany System Zarządzania

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, pełnego zrozumienia potrzeb naszych klientów oraz zapewnienia najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska, w listopadzie 2013 r.  Sarens Polska Sp. z o.o. wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem, Środowiskiem  i Jakością według norm: ISO 9001, OHSAS 18001 oraz ISO 14001.

W związku z aktualizacją naszego systemu zarządzania do nowych wersji standardów i przystąpieniem do globalnej certyfikacji Grupy Sarens, która wiąże się ze zmianą jednostki certyfikującej,  informujemy, że w okresie najbliższych tygodni organizacja nie będzie mogła używać dotychczasowych certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Jednocześnie zapewniamy, że nadal utrzymujemy i doskonalimy nasz System Zarządzania aby zapewnić jeszcze wyższą jakość usług dla naszych klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Z wyrazami szacunku
Najwyższe Kierownictwo Sarens Polska Sp. z o.o.