Wykonanie wstawek wieży żurawia

Prosimy o składanie ofert na wykonanie 29 wstawek wieży żurawia.
Rysunek wstawki w załączeniu
Termin wykonania wstawek do 30.04.2016 r.
Termin składania ofert do 03.12.2015 r. na adres wj@sarens.pl
Telefon kontaktowy 608 410 760

Przekazanie dokumentacji uzupełniającej do opracowania oferty nastąpi po przesłaniu na powyższy adres: „Decyzji Urzędu Dozoru Technicznego Uprawniającej firmę składającą ofertę do wytwarzania elementów nośnych urządzeń dźwignicowych”

– rysunek techniczny wstawki

wstawka

Budowa Hali Magazynowo-Warsztatowej

Prosimy o składanie ofert na zaprojektowanie i budowę hali o konstrukcji stalowej w Sochaczewie. Powierzchnia zabudowy hali 2100 m2 , szerokość 20 m , wysokość 10 m .
Termin wykonania 2016 rok.
Oferty prosimy składać w terminie do 10.12.2015 r. na adres jk@sarens.pl
Telefon kontaktowy 695 340 174.
Warunkiem przekazania szczegółowych założeń do opracowania oferty jest przesłanie na adres jk@sarens.pl wykazu wybudowanych przez składającego ofertę hal oraz referencji klientów dotyczących tych realizacji.