Zintegrowany System Zarządzania

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, pełnego zrozumienia potrzeb naszych klientów oraz zapewnienia najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska, w listopadzie 2013r.  Sarens Polska Sp. z o.o. wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem, Środowiskiem  i Jakością według norm: ISO 9001, OHSAS 18001 oraz ISO 14001.

Obecnie jesteśmy w trakcie aktualizacji naszego systemu zarządzania do nowych wersji standardów. Certyfikacja systemu według nowych standardów planowana jest na pierwszą połowę 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią polityki ZSZ oraz certyfikatów.

Z wyrazami szacunku
Najwyższe Kierownictwo
Sarens Polska Sp. z o.o.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Certyfikat ISO9001 PL
Certyfikat ISO14001 PL
Certyfikat OHSAS18001 PL

Certificate ISO9001 EN
Certificate ISO14001 EN
Certificate OHSAS18001 EN